Ali Cafer Kümbeti

Ali Cafer Kümbeti Kayseri il merkezinde Melikgazi İlçe Belediye Başkanlığı binasının karşısındadır. Bir kitabesi olmadığı için kesin inşa tarihi ile ilgili bir bilgi yoktur. Halil Edhem, “Kayseri Şehri” adlı eserinde bu eseri Selçuklu eserleri arasında göstermiştir. Ancak Albert Gabriel ise “Kayseri Abideleri” adlı eserinde bu yapının giriş kapısının giriş tarzına bakarak bu eserin 14. yüzyıl ortalarında yapılmış olabileceğini belirtmektedir. Bu devirde Kayseri’nin hakimiyeti Eratnalılar’ın elindedir.

Bir çok türbede de olduğu gibi sandukaları alınmış veya çalınmıştır.

Kare bir kaide üzerine oturtulmuş sekizgen planlı bir eserdir. Üst örtüsü yine sekiz kenarlı bir piramit şeklindedir. İçeriden sekiz kenarlı olan salonu yuvarlak bir kubbe örtmektedir. Binanın dışında, saçağın altında Kur’an-ı Kerim’den “Amen’er Resulü” ayet-i kerimesi kümbeti dolaşmaktadır.

Mescit olarak da kullanılan bu yapının altında bir mumyalık, üst kısmında ise dikdörtgen bir giriş odası ile sekizgen planlı mescit kısmı bulunmaktadır. Kesme taştan yapılmış olan bu kümbet oldukça sade görünümdedir. Giriş kapısı geometrik işlemelerle bezelidir. Bu kapı derinliğine bir plan göstermektedir. Üzerine de Bakara Suresinden alınmış bir ayet yazılıdır. Kapının iç kısmında bir niş oluşturulmuş ve bunun üzeri mukarnaslı yarım kubbe ile örtülmüştür.

Türbenin üç tarafında üç pencere bulunmakta olup, bu pencerelerin her birisi ayrı bir şekil göstermektedir. Bunlardan giriş kapısının karşısına rastlayan pencere diğerlerine göre daha itinalı yapılmıştır.

Kayseri Tanıtım Filmi

Havadan Kayseri Fotoğrafları