Bünyan Ulu Cami

Kayseri ili Bünyan ilçesi Cami-i Kebir mahallesinde bulunan Bünyan Ulu Camii, H.734 (M.1333) yılında İlhanlı valilerinden Tac-ı Kızıl oğlu Emir Zahireddin Mahmud tarafından inşa ettirilmiştir. Caminin kapısı üzerinde, portal nişinin iki yanında devam eden iki satırlık Selçuklu sülüsü ile yazılmış kitabesinin geniş tutulmuş üst satırında Tövbe suresinin 18. ayeti yazılıdır. Ayetin meali şöyledir: “Allah’ın mescitlerini ancak, Allah’a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekâtını veren ve Allah’tan başkasından korkmayan kimseler inşa eder. İşte doğru yola ermişlerden olmaları umulanlar bunlardır.” Kitabenin alt satırında ise bir hadis ile birlikte yaptıranın kaydı yer almaktadır: “Nebi Allah’ın rahmet ve selamı ona olsun buyurdu. Her kim küçükte olsa bir mescit yaptırırsa Allah’ta o kimse için cennette bir ev yapar ve o eve hamd evi adını verir. Bu mübarek mescidin imarını emirlerin emiri adil, Müeyyed Muzaffer, fasıkları kahreden, isyankarları katleden, Zahirettin bin Tac-ı kızıl (Altun taç) Allah onun akıbetini hayır eylesin emretti 734 (1333) senesi Muharrem ayının başında bina edildi”. Kitabenin sağ alt ucunda üç satır halinde yer alan metinden caminin mimarının devrin ünlü mimarlarından Kaluyan olduğu anlaşılmaktadır.

Bu cami Bünyan’da Cami-i Kebir, Ulu Camii ve bir ara da sonradan tamir ettiren şahsın adıyla Salih Bey Camii olarak da adlandırılmıştır.

Kayseri Tanıtım Filmi

Havadan Kayseri Fotoğrafları