Köşk Medresesi

Gültepe Mahallesi’nde bulunan medrese, Selçuklu döneminden sonra 1331-1381 yılları arasında Orta Anadolu’ya hakim olan Eretna Devleti’nin kurucusu Alaeddin Eretna tarafından yaptırılmıştır. Avlunun ortasında hükümdarın eşi Sulipaşa Hatun için yaptırdığı ve hicri 740 yılının Muharrem ayında (Temmuz/Ağustos 1339) tamamladığı anlaşılan kümbet-türbe yükselir. Bu kümbette Suli Paşa Hatun ve Aleaddin Eratna’nın yanısıra oğulları Gıyaseddin Mehmed ve onun oğlu Aleaddin Ali’nin mezarları vardır. Günümüzde, Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından “Aşevi” olarak faaliyet sürdürmektedir.

Kayseri Tanıtım Filmi

Havadan Kayseri Fotoğrafları