Kültepe (Kaniş Karum) Ören Yeri

Kanesh, Kayseri’nin Kuzey-doğusunda Kayseri-Sivas karayolunun 20. km’sinde yolun 2 km kuzeyinde; Karahüyük Mahallesi sınırları içendedir. Kültepe, biri yerlilerin oturduğu höyükten, öteki aşağı şehir veya Asurlu tüccarların yerleştiği Karum alanından oluşmuştur. Höyüğün çapı 500m, ova seviyesinden yüksekliği 20m’dir. Tepeyi dört yanından aşağı şehir, Karum çevirmiştir.Anadolu’da ilk yazılı vesikalar da Kültepe’de bulunmuştur. Kültepe tabletleri denilen vesikalar, Asurlu tüccarlara ait vesikalar olup eski Asur lehçesi ve çivi yazısı ile yazılmıştır.Kültepe’de yapılan kazılar sonucunda bol miktarda çivi yazılı tabletler, seramik buluntular, mimari kalıntılar ele geçmiştir. Höyükte yapılan kazılarda geniş binalar, tek vücutlu fakat çok başlı idoller, çıplak heykeller ve özellikle boyalı seramiği, Kültepe’nin Eski Bronz Çağında Anadolu’nun en önemli şehirlerinden olduğunu gösterir. Ancak çevrede yapılan yüzey araştırmaları sonucu, yörede Kalkolitik, hatta Neolitik yerleşmesi olabileceği yolunda ipuçları elde edilmiştir. Kayseri’nin Selçuklu ve Osmanlı Döneminde İpek Yolu’nun bir parçası, günümüzde de Türkiye’nin ticaret alanında en aktif şehirlerinden olması da Kültepe ile başlayan bu ticari hareketliliğin devamı olmuştur. Dünyaca tanınmış bu açık hava müzesi, ilk olarak 1881’de dikkat çekmiş, 1925’te Kültepe’nin önemli bölümlerinden biri olan Karum keşfedilmiştir. 1948 yılından beri Türk Tarih Kurumu ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü adına bölgede kazılar yapılmaktadır. Kültepe’de Asur, Genç Hitit, Helen, Roma, Pers ve Tabal dönemlerine ait eserler ve bulgular ele geçmiştir. Kültepe Höyüğü’nden çıkartılan eserlerimiz Ankara Anadolu Medeniyetleri ve Kayseri Arkeoloji Müzesinde sergilenmektedir.

Kayseri Tanıtım Filmi

Havadan Kayseri Fotoğrafları