Talas Han Camii

Han Camii: Kitabesinde Abdülhamit Han zamanında Şeyhülislam müsteşarı Talaslı Hacı Derviş Efendi tarafından yaptırılan camii, kendi adıyla anılan mahallede bulunmaktadır. Kesme taştan iki katlı olarak inşa edilen camii, sivri kemerler üzerine oturan bir kubbe ile örtülüdür. Kubbenin oturduğu yüksek kasnak üzerine 12 adet yuvarlak kemerli pencere açılmıştır.
Esme Hanım Türbesi: Ali Saib Paşa’nın annesi olan Esme Hanım’ın türbesi Bahçelievler Mahallesinde bulunan Talas mezarlığı içerisinde bulunmaktadır. 1890 yılında yapılan türbe tamamen kesme taştan yapılmış, sekizgen planlı üzeri asker miğferine benzeyen bir kubbe ile örtülüdür

Kayseri Tanıtım Filmi

Havadan Kayseri Fotoğrafları