Tekgöz Köprüsü

Kayseri-Kırşehir arasındaki Ortaçağ yol güzergâhında ve Kızılırmak üzerinde yer alan köprü, kuzey-güney yönünde uzanan kârgir bir tarihî su yapısıdır; uzunluğu 113 metre olup, tabliye genişliği 5.80 metredir. Hâlihazırda, sivri kemerli iki gözden ibarettir; kuzey yönündeki su aşan büyük kemer gözü 11 metre açıklığındadır. Köprünün menba cephesinde, ana açıklığı oluşturan kemerin güney kanadındaki ayağında üçgen prizmal gövdeli ve piramidal külâhlı bir selyaran bulunmakla birlikte, kemerin kuzey yönündeki ayağında ve tempan duvarı üzerinde yatay eksende uzanan profilli bir silme dikkati çeker. Köprünün inşaatında düzgün kesme ve kaba yonu taşlar kullanılmıştır; taş örgüleri arasında kimi yerlerde devşirme malzemenin de kullanıldığı görülür.

Bugün Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi’nde teşhir edilen kitâbesine göre, Selçuklu Sultanı Rükneddîn Süleymân Şâh zamanında ve Hüseyin oğlu Kayserili Hacı Alişîr tarafından 1202/1203 yılında inşa ettirildiği anlaşılmaktadır.

Kayseri Tanıtım Filmi

Havadan Kayseri Fotoğrafları