Yuvalı Harabeleri

Kayseri’de yerleşim çok eski dönemlere kadar uzanıyor. Hanlar, camiler, kervansaraylar, Kayseri tarihinin yakın dönemine ışık tutuyor. Daha gerilerde ise Yuvalı Harabeleri gizleniyor. Kayseri’nin en eski yerleşim yerlerinden biri olan Yuvalı Harabeleri gizemini koruyor. Henüz ne zaman ve kimler tarafından kurulduğu tam olarak bilinmese de, Oğuzların Yıva boyundan gelen Müslüman Türklerin kurduğu düşünülüyor.

Yuvalı Ruins

The settlement in Kayseri dates back to ancient times. Shelters, mosques, caravanse-rais shed light on the history of the recent period of Kayseri. Further behind, the Yuvalı Ruins are hidden. The Yuvalı Ruins, as one of Kayseri’s oldest settlements, keeps its mystery. Although it is not exactly known when and by whom it was founded, it is thought that the Muslim Turks, who came from the Oghuz Yıva tribe, established it.

Kayseri Tanıtım Filmi

Havadan Kayseri Fotoğrafları