Kadı Hamamı

Hamamın 1559 tarihli vakfiyesinde, 1542 yılında Kadı Burhaneddin Mahmud tarafından yaptırılmış olduğu belirtilmektedir. Çifte hamam olarak inşa edilen hamamın erkekler bölümünün sıcaklığı üç eyvan, iki halvet ve bir serin gözden, kadınlar bölümünün sıcaklığı eyvansız dört halvetten oluşmaktadır. Erkekler bölümü sırasıyla soyunmalık, çamaşırhane, tuvalet, soğukluk ve sıcaklık mekânlarından oluşmaktadır. Kadınlar bölümü ise soyunmalık, soğukluk, koridor, sıcaklık ve dört halvetten ibarettir.

Düzgün bir plân göstermeyen hamamın erkekler bölümünün soyunmalık mekânı, hamamın doğu cephesinden büyük bir kütle halinde çıkıntı yapmaktadır.

Kayseri Tanıtım Filmi

Havadan Kayseri Fotoğrafları